گزارش تصویری مسابقات فینال جام شهدا بنادکوک با حضور بخشدار نیر